Villkor för deltagande i eventet Orange Cyberdefense Live 9 september 2020

    1. Deltagande i eventet Orange Cyberdefense Live den 9 september 2020 är gratis.
    2. Eventet är till för Orange Cyberdefense (OCD) nuvarande och potentiella kunder. En anmälan innebär inte automatiskt att du får tillträde eventet. Vilka som får delta avgörs av OCD.
    3. Det digitala eventet arrangeras med hjälp av International Data Group AB (IDG).
    4. IDG står för hemsidan där anmälan görs, hanterar deltagarlistan för eventet, kommunicerar med anmälda via e-post och sms inför eventet och skickar ut e-post med enkät efter eventet. Deltagarlistor skickas till OCD inför och efter eventet och hanteras i enlighet med deras Integritetspolicy och inhämtat samtycke. IDG raderar alla personuppgifter från IDG:s databaser efter fullföljt uppdrag.
    5. Eventet äger rum i plattformen Hopin. Samtliga deltagare bjuds in till plattformen där det automatiskt skapas ett användarkonto som används under eventet. När du godkänner dessa villkor godkänner du även Hopins villkor och integritetspolicy.