Jag godkänner avtalsvillkoren för eventdeltagande och bekräftar att jag tagit del av däri beskriven personuppgiftsbehandling.

Tillämpning
Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare och IDG International Data Group AB, 556257-7428 (nedan benämnt ”IDG” eller ”vi”) vid anmälan till ett av IDG arrangerat kostnadsfritt event.

Anmälan, kostnader, bekräftelse och eventuell nekande av plats
När du anmäler dig till ett kostnadsfritt, helsponsrat event/konferens/seminarium täcks kostnaden för biljetten av våra sponsorer. Motkravet från sponsorerna är att platserna på eventet går till personer i rätt målgrupp.

Efter din anmälan kommer de som godkänns som deltagare att få en bekräftelse och information om hur man deltar i eventet.

Registrering i eventplattform vid onlineevent
Eventet äger rum i plattformen Hopin. Samtliga deltagare bjuds in till plattformen där det automatiskt skapas ett användarkonto för de deltagare som inte redan har ett sådant. När du godkänner dessa villkor godkänner du därför även Hopins villkor och integritetspolicy. För eventdeltagande via Hopin krävs internetuppkoppling och webbläsare – i första hand rekommenderas dator med webbläsaren Chrome.

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig är du medveten om att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas på de sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt för vidare marknadsföring, statistik och analys av IDG och dess dotterbolag. Personuppgifter kan också lämnas ut till eventets partners/sponsorer för deras egen användning för marknadsföring, statistik och analys.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på info.idg.se där du också kan läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy.